Ελληνικά
21% (662 ψήφοι)
Mainstream
3% (91 ψήφοι)
Rock
16% (517 ψήφοι)
Hip-Hop, RnB κλπ
12% (372 ψήφοι)
Τechno, Trance κλπ
3% (96 ψήφοι)
Απ'όλα
34% (1072 ψήφοι)
Άλλη
10% (325 ψήφοι)
Σύνολο ψήφων: 3135
Ελληνικά