Ελληνικά
21% (695 ψήφοι)
Mainstream
3% (95 ψήφοι)
Rock
16% (533 ψήφοι)
Hip-Hop, RnB κλπ
12% (386 ψήφοι)
Τechno, Trance κλπ
3% (101 ψήφοι)
Απ'όλα
34% (1120 ψήφοι)
Άλλη
11% (347 ψήφοι)
Σύνολο ψήφων: 3277
Ελληνικά