Ελληνικά
21% (676 ψήφοι)
Mainstream
3% (93 ψήφοι)
Rock
16% (522 ψήφοι)
Hip-Hop, RnB κλπ
12% (379 ψήφοι)
Τechno, Trance κλπ
3% (99 ψήφοι)
Απ'όλα
34% (1094 ψήφοι)
Άλλη
11% (336 ψήφοι)
Σύνολο ψήφων: 3199
Ελληνικά