Ελληνικά
22% (784 ψήφοι)
Mainstream
3% (110 ψήφοι)
Rock
16% (586 ψήφοι)
Hip-Hop, RnB κλπ
12% (436 ψήφοι)
Τechno, Trance κλπ
3% (106 ψήφοι)
Απ'όλα
34% (1226 ψήφοι)
Άλλη
11% (385 ψήφοι)
Σύνολο ψήφων: 3633
Ελληνικά