Ελληνικά
22% (789 ψήφοι)
Mainstream
3% (111 ψήφοι)
Rock
16% (589 ψήφοι)
Hip-Hop, RnB κλπ
12% (437 ψήφοι)
Τechno, Trance κλπ
3% (106 ψήφοι)
Απ'όλα
34% (1229 ψήφοι)
Άλλη
11% (389 ψήφοι)
Σύνολο ψήφων: 3650
Ελληνικά