Ελληνικά
21% (686 ψήφοι)
Mainstream
3% (94 ψήφοι)
Rock
16% (529 ψήφοι)
Hip-Hop, RnB κλπ
12% (382 ψήφοι)
Τechno, Trance κλπ
3% (99 ψήφοι)
Απ'όλα
34% (1102 ψήφοι)
Άλλη
11% (340 ψήφοι)
Σύνολο ψήφων: 3232
Ελληνικά