Το YouSmile στο Microsoft Youth Online '14

Για μια ακόμη χρονιά συμμετείχαμε στην εκδήλωση της Microsoft για την ασφάλεια στο Internet. Φέτος η ημέρα αφιερώθηκε στον εθισμό στα...

Youth Online Safety

Surfing the internet has become a part of our lives. A world of new possibilities opens up in front of...